job seekers
/
Job detail

QA Supervisor

cap NA Topjobs' client

location Long An

post time Posted 53 months ago

1.       MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

-          Soạn thảo và xem xét kế hoạch thẩm định gốc hàng năm.

-          Xem xét đề cương thẩm định, đánh giá.

-          Lập kế hoạch và theo dõi hàng năm

-          Theo dõi thẩm định lại khi có thay đổi

2.       YÊU CẦU CÔNG VIỆC

-          Dược sĩ Đại học có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong nhà máy dược

-          Đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành.

3.       CÁC CHẾ ĐỘ:

-          Xe đưa rước từ Tp. HCM

-          Mức lương từ 20-25tr

Fields marked with a * are required.

 
Resume *
No Available Resume? Please click here to create.

apply job

Fiend

Resume *

referedfriend

company detailPharmaceutical


QA / QC


Full Time


Long An


English


Team Leader


English


144 Phung Van Cung Str, Ward 4, Phu Nhuan Dist, HCMC


Ms. Lan Phuong


(+8428) 2253 2930


phuong.lan.nguyen@natopjobs.com.vn quynhthu@lp-a.com.vn recruitment@natopjobs.com.vn lanphuong@lp-a.com.vn nhuthuyen@lp-a.com.vn