job seekers
/
Job detail

National Sales Manager

cap LP & Associates' client

location Ho Chi Minh City

post time Posted 37 months ago

Vị trí: Giám đốc phỏng Kinh doanh

Nhiệm vụ chính của vị trí cần tuyển:

 1. Cập nhật tình hình thị trường dược phẩm Việt Nam (năng lực sản xuất - cung ứng các nhóm dược phẩm điển hình của khối doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài; tình hình đấu thầu thuốc, giá thầu, phân tích các đối thủ cạnh tranh; đề xuất các giải pháp đáp ứng nhu cầu thuốc của thị trường dược phẩm Việt Nam…); xây dựng hệ thống dữ liệu về hoạt động kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng…
 2. Phân tích xu thế chuyển dịch; cập nhật và đánh giá tổng quát tình hình sử dụng thuốc hiện tại, xu thế sử dụng thuốc trong trung hạn; xác định các mục tiêu ưu tiên trong hoạt động phát triển các nhóm dược phẩm nghiên cứu - đề xuất danh mục các nhóm thuốc cần được R&D triển khai nghiên cứu phát triển, danh mục các nhóm thuốc cần triển khai BE.
 3. Xây dựng kế hoạch tiếp cận các đối tượng khách hàng chủ yếu, mối quan hệ, tìm hiểu và xây dựng kế hoạch cung ứng hiệu quả. Thực hiện các nỗ lực tối đa để tiến tới ký kết các hợp đồng chi tiết, cụ thể.
 4. Xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch Marketing, kế hoạch đặt hàng, kế hoạch triển khai chi tiết năm/quý/tháng bao gồm kế hoạch của các chi nhánh, nhóm bán hàng với các biện pháp tổ chức thực hiện hiệu quả, đảm bảo các thực thể trực thuộc phòng và toàn phòng hoàn thành tốt các chỉ tiêu doanh số, thu nợ …do Công ty giao.
 5. Xây dựng đội ngũ bán hàng đồng bộ và ổn định, quản lý chuyên nghiệp, bao gồm kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, kiểm soát và đánh giá hoạt động nhân viên; xây dựng cơ cấu tổ chức hoạt động hiệu quả, tinh gọn bao gồm các tổ nghiệp vụ, các chi nhánh, nhóm bán hàng
 6. Xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra kiểm soát nội bộ các hoạt động chủ yếu, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Công ty triển khai kế hoạch bán hàng (tuần/tháng/quý), kế hoạch đặt hàng, các hoạt động thực tế trên thị trường, tồn kho, công nợ, chính sách bán hàng…;

Kinh nghiệm làm việc:

Trên 05 năm kinh nghiệm quản lý hoạt động kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng ở vị trí Giám đốc kinh doanh hoặc tương đương

Yêu cầu về kiến thức:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên (theo thứ tự ưu tiên: Đại Học Dược, Kinh Tế, Quản lý kinh doanh).
 • Tiếng Anh: bằng C (nghe - nói - đọc - viết đáp ứng yêu cầu kinh doanh).
 • Vi tính: thông thạo word, excel, power point.
 • Được đào tạo các kiến thức quản lý với các chứng chỉ được cấp (ưu tiên các lĩnh vực: thương thảo, bán hàng, marketing, các quy định chuyên môn trong lĩnh vực dược phẩm…).

Yêu cầu về tố chất/phẩm chất:

 • Tố chất: (i) có khả năng nghiên cứu chuyên sâu, (ii) tổ chức làm việc khoa học, (iii) triển khai hoạt động thực tiễn khẩn trương, mạnh mẽ, kiên định; (iv) ham học hỏi và cầu tiến.
 • Phẩm chất: trung thực, tôn trọng sự thật, không vụ lợi, công bằng trong hoạt động quản lý - xem xét đánh giá CBNV, ý thức chấp hành luật pháp và các quy định của Công ty.

 

Fields marked with a * are required.

 
Resume *
No Available Resume? Please click here to create.

apply job

Fiend

Resume *

referedfriend

company detail


300 400 employees


Pharmaceutical


Sales


Full Time


Ho Chi Minh City


English


Manager


Vietnamese and English


144 Phung Van Cung Str., Ward 4, Phu Nhuan Dist., HCMC.


Ms. Nhu Thuyen


(+8428) 2253 2930 , Ext : 604


lanphuong@lp-a.com.vn phuong.lan.nguyen@natopjobs.com.vn recruitment@natopjobs.com.vn nhuthuyen@lp-a.com.vn