job seekers
/
Job detail

Giám đốc tài chính

cap N.A.TOPJOBS' CLIENT

Food company

location Ho Chi Minh City

post time Posted 55 months ago

1. Các trách nhiệm chính

Ø  Xây dựng, triển khai thực hiện mô hình và kế hoạch, chiến lược tài chính dài hạn cho toàn Công ty theo mục tiêu và chiến lược của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng Quản trị;

Ø  Lập ngân sách, kế hoạch tài chính năm,phân tích, theo dõi việc thực thi kế hoạch tài chính và kiểm soát ngân quỹ;

Ø  Phân tích và thiết lập các công cụ quản trị và giảm thiểu rủi ro tài chính, dự báo rủi ro tài chính;

Ø  Phân tích và đánh giá báo cáo tài chính và thiết lập hệ thống báo cáo quản trị nhằmphân tích kết quả hoạt động kinh doanh và các phân tích tài chính hỗ trợ cho quyết định kinh doanh;

Ø  Xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích tài chính cho các dự án đầu tư;

Ø  Đề xuất chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý;

Ø  Phân tích, quản lý cơ cấu đầu tư, hoạch định ngân sách, tìm kiếm và quản lý hiệu quả các nguồn vốn kinh doanh;

Ø  Tham mưu Tổng Giám đốc các phương án huy động vốn, phương án đầu tư nhằm tối đa hóa lợi nhuận, phương án niêm yết;

Ø  Chỉ đạo tổ chức, kiểm soát, quản lý và cải tiến hoạt động của Ban Tài chính – Kế toán;

Ø  Thiết lập mối quan hệ với các cơ quan thuế, ngân hàng và đối tác ngoài có liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

Ø  Giám sát và quản lý và điều hành hoạt động của bộ phận tài chính và kế toán, bao gồm phân công công việc, đánh giá, đề xuất tuyển dụng nhân viên cấp dưới;

Ø  Bảo đảm yêu cầu về bảo mật thông tin Công ty theo quy định;

Ø  Các công việc liên quan khác do Tổng giám đốc và HĐQT chỉ định.

2. Yêu cầu đối với ứng viên

            Trình độ:                    đại học trở lên;

            Chuyên ngành:          tài chính, kế toán;

            Chứng chỉ:                 CPA, FCCA, ACCA và các chứng chỉ quốc tế khác được ưu tiên;

Kinh nghiệm:             ≥ 07 năm làm kế toán, trong đó có ít nhất 03 năm đảm nhận vị trí tương đương;

                                    Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong doanh nghiệp cùng ngành nghề;

Am hiểu về thị trường tài chính, thị trường vốn.

            Kỹ năng                      Kỹ năng lãnh đạo, thuyết trình, đàm phán, phân tích;

Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán;

Đọc, hiểu, nói tiếng Anh tốt;

Khả năng làm việc độc lập;

 

Fields marked with a * are required.

 
Resume *
No Available Resume? Please click here to create.

apply job

Fiend

Resume *

referedfriend

company detail


100


Food ( Other )


Accounting / Auditing / Finance


Full Time


Ho Chi Minh City


English


CEO


English


53/7 Nhieu Tu Str., Ward 7, Phu Nhuan Dist., HCMC, Vietnam


Ms. Nguyen Thi Lan Phuong


08 6292 6671 Ext: 103


phuong.lan.nguyen@natopjobs.com.vn recruitment@natopjobs.com.vn ltnhan@natopjobs.com.vn myha@natopjobs.com.vn