job seekers
/
Job detail

Regional Sale Manager

cap LP & Associates' client

location Ha Noi

post time Posted 56 months ago

 YÊU CẦU

  1. Background dược sĩ
  2. Có kinh nghiệm làm quản lý trong các công ty dược : 5-10 năm
  3. Phụ trách  : Hà Nội và 26 tỉnh phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra Bắc
  4. Quản lý 7 MRs
  5. Quản lý kênh pharmacy (ưu tiên)
  6. Salary range: 50 mil  - 60 mil (gross)

Fields marked with a * are required.

 
Resume *
No Available Resume? Please click here to create.

apply job

Fiend

Resume *

referedfriend

company detail


Over 50000


Pharmaceutical


Pharmaceuticals


Full Time


Ha Noi


English


Manager


English


CityLand Garden Hills, 98 Street 8, Ward 5, Go Vap Dist., HCMC


Ms. Lan Phuong


0918 286 420


lanphuong@lp-a.com.vn phuong.lan.nguyen@natopjobs.com.vn recruitment@natopjobs.com.vn